FFP en VOFP gecertificeerd

Kontaktformulier

Hawwe jo nettsjinsteande de ynformaasje op śs webside noch fragen of opmerkings of wolle jo frijbliuwend in ōfspraak mei śs meitsje, brūk dan it leafst ūndersteand reaksjeformulier.

Fjilden mei in  binne ferplicht.

Namme:
Adres:
 
Postkoade:
Wenplak:
 
Telefoan
 
E-mail:
 
Fraach/opmerking:
 
Namme Adres Postkoade Wenplak Telefoan E-mail Fraach/opmerking:

Consumentenvraag

Geplaatst: Februari 2017

Ik ontvang een IOAW uitkering. Binnenkort krijg ik ook prepensioen via en werkgever waar ik in het verleden ooit voor heb gewerkt. Die geeft aan dat ik het prepensioen voor mijn 65ste moet laten ingaan. Kan ik de uitkeringen ook laten ingaan vanaf mijn AOW-datum? Anders wordt het prepensioen namelijk verrekend met mijn uitkering.
Lees verder...
Vraag kennismakingsgesprek aanBekijk hier mijn LinkedIn profiel


Bekijk hier mijn Twitter profiel