FFP en VOFP gecertificeerd

Links

Gecertificeerd Financieel Planner (FFP)

De Stichting certificering FFP hanteert het keurmerk FFP om de kwaliteit van financieel planners inzichtelijk te maken. De vakinhoudelijke kennis wordt getoetst bij toelating en gedurende de certificering bijgehouden door permanente educatie. Gedragsregels zijn vastgelegd in de Gedragscode van de FFP.
FFP Zie ook: www.ffp.nl


Vereniging van Onafhankelijk Financieel Planners (VOFP)

De Vereniging van Onafhankelijk Financieel Planners (VOFP) stelt strikte eisen aan de leden om de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de aangesloten adviseurs te bewaken. De leden moeten FFP gecertificeerd financieel planners zijn, mogen geen financiŽle producten of diensten zoals verzekeringen, beleggingen en hypotheken verkopen en de onderneming mag niet in (deel) eigendom zijn van een financiŽle instelling.
VOFP Zie ook: www.vofp.nl


LinkedIn profiel

LinkedIn Zie ook: Frans Nieuwhof LinkedIn profiel


Consumentenvraag

Geplaatst: Februari 2017

Ik ontvang een IOAW uitkering. Binnenkort krijg ik ook prepensioen via en werkgever waar ik in het verleden ooit voor heb gewerkt. Die geeft aan dat ik het prepensioen voor mijn 65ste moet laten ingaan. Kan ik de uitkeringen ook laten ingaan vanaf mijn AOW-datum? Anders wordt het prepensioen namelijk verrekend met mijn uitkering.
Lees verder...
Vraag kennismakingsgesprek aanBekijk hier mijn LinkedIn profiel


Bekijk hier mijn Twitter profiel