Vragen & antwoorden VOFP

Elke week beantwoordt een lid van de VOFP (Vereniging van Onafhankelijk Financieel Planners) een vraag van een Geldgidslezer.

De vraag die wij in april hebben beantwoord:

Gouden Handdruk

Wordt bij opheffen van mijn Gouden Handdruk rekening eerst de boeterente van het saldo afgetrokken en wordt daarna de 80-20% regeling toegepast, of wordt eerst de 80-20% regeling toegepast en van het nettobedrag de boeterente afgetrokken?

De 80-20% regeling houdt in dat 20% van de ontslagvergoeding die vaststaat op een bankspaarrekening, stamrechtlijfrenteverzekering of in een stamrecht b.v. niet wordt belast bij afkoop in één keer. De resterende 80% wordt wel belast, maar dan zonder de gebruikelijke revisierente van 20%. Deze regeling geldt alleen wanneer de ontslagvergoeding in 2014 wordt afgekocht.

U wilt de uitkeringsrekening eerder uit laten keren dan de einddatum. Hiervoor betaalt u boeterente en de hoogte wordt berekend door de bank waar u de uitkeringsrekening hebt afgesloten. De boeterente wordt eerst door de bank van uw (resterende) saldo dat nog op de uitkeringsrekening staat afgehaald. Van het bedrag dat overblijft ontvangt u 20% belastingvrij volgens de regeling. Over de resterende 80% wordt loonheffing ingehouden. Het bedrag dat overblijft wordt op een door u opgegeven rekening gestort.

Zie onderstaande link voor de overige vragen en antwoorden.
http://www.consumentenbond.nl/gidsen/geldgids/vopf-vragen/

Vraag kennismakingsgesprek aanBekijk hier mijn LinkedIn profiel


Bekijk hier mijn Twitter profiel


Download hier gratis het Jubileumboek van de VOFP.