FFP gecertificeerd

Vragen & antwoorden VOFP

Elke week beantwoordt een lid van de VOFP (Vereniging van Onafhankelijk Financieel Planners) een vraag van een Geldgidslezer.

De vraag die wij in april hebben beantwoord:

Gouden Handdruk

Wordt bij opheffen van mijn Gouden Handdruk rekening eerst de boeterente van het saldo afgetrokken en wordt daarna de 80-20% regeling toegepast, of wordt eerst de 80-20% regeling toegepast en van het nettobedrag de boeterente afgetrokken?

De 80-20% regeling houdt in dat 20% van de ontslagvergoeding die vaststaat op een bankspaarrekening, stamrechtlijfrenteverzekering of in een stamrecht b.v. niet wordt belast bij afkoop in één keer. De resterende 80% wordt wel belast, maar dan zonder de gebruikelijke revisierente van 20%. Deze regeling geldt alleen wanneer de ontslagvergoeding in 2014 wordt afgekocht.

U wilt de uitkeringsrekening eerder uit laten keren dan de einddatum. Hiervoor betaalt u boeterente en de hoogte wordt berekend door de bank waar u de uitkeringsrekening hebt afgesloten. De boeterente wordt eerst door de bank van uw (resterende) saldo dat nog op de uitkeringsrekening staat afgehaald. Van het bedrag dat overblijft ontvangt u 20% belastingvrij volgens de regeling. Over de resterende 80% wordt loonheffing ingehouden. Het bedrag dat overblijft wordt op een door u opgegeven rekening gestort.

Zie onderstaande link voor de overige vragen en antwoorden.
http://www.consumentenbond.nl/gidsen/geldgids/vopf-vragen/

Consumentenvraag

Geplaatst: December 2018

Ik ontvang een IOAW uitkering. Binnenkort krijg ik ook prepensioen via en werkgever waar ik in het verleden ooit voor heb gewerkt. Die geeft aan dat ik het prepensioen voor mijn 65ste moet laten ingaan. Kan ik de uitkeringen ook laten ingaan vanaf mijn AOW-datum? Anders wordt het prepensioen namelijk verrekend met mijn uitkering.
Lees verder...
Vraag kennismakingsgesprek aanBekijk hier mijn LinkedIn profiel


Bekijk hier mijn Twitter profiel


Download hier gratis het Jubileumboek van de VOFP.