Consumentenvraag

Geplaatst: December 2018

Vraag:
Prepensioen.
Gekort op IOAW (IOW).
Johan ten Hoor (61): Ik ontvang een IOAW uitkering. Binnenkort krijg ik ook prepensioen via en werkgever waar ik in het verleden ooit voor heb gewerkt. Die geeft aan dat ik het prepensioen voor mijn 65ste moet laten ingaan. Kan ik de uitkeringen ook laten ingaan vanaf mijn AOW-datum? Anders wordt het prepensioen namelijk verrekend met mijn uitkering.

Antwoord:
Nee, de pensioenwet staat dat niet toe. De ingangsdatum van prepensioen mag alleen worden uitgesteld als je nog in dienst bent. Dit hoeft niet bij de werkgever te zijn waar het prepensioen is opgebouwd. De gemeente zal dus de IOAW-uitkering verlagen met het prepensioenbedrag. Begin 2017 is de doorwerkeis voor het uitstellen van een pensioenuitkering komen te vervallen, maar deze maatregel geldt helaas niet voor prepensioen
Bron: Fiscalert.Voorgaande nieuwsberichten:


Consumentenvraag

Geplaatst: februari 2017

Vraag:
Wij hebben een overlijdensrisicoverzekering afgesloten binnen onze hypotheek constructie. Daarvan loopt de premie jaarlijks omhoog. Is overstappen naar een goedkopere maatschappij ook mogelijk?

Antwoord:
Onderzoek toont aan dat overlijdensrisicoverzekeringen de afgelopen jaren tot wel 50% goedkoper zijn geworden. Het is voor u dus zeker de moeite waard om te kijken of er voordeliger opties voor u zijn.

Een overlijdensrisicoverzekering kunt u bijna altijd wel ergens anders onderbrengen. Uw risicoverzekering is "gekoppeld" aan uw hypotheek. Dan is voor oversluiten wel altijd toestemming nodig van de bank of verzekeraar die de hypotheek verstrekte. De geldverstrekker zal ook vragen om verpanding van de nieuwe dekking.

Oversluiten kan dus zeker de moeite waard zijn. Wanneer u oversluit kan er eerst een keuring nodig zijn met betrekking tot uw gezondheid. Zeg dus nooit uw oude verzekering op voordat u weet of uw nieuwe verzekering tegen het afgesproken (gelijkblijvend) tarief is geaccepteerd door de nieuwe maatschappij.

U kunt ook eerst door een financieel planner laten bezien hoeveel overlijdensrisicodekking u cht nodig bent. Die brengt voor u in beeld waar u risico loopt en waar dus "dekking" voor nodig is. Ook dt kan premie besparen!

Frans Nieuwhof FFP, lid van de Vereniging van Onafhankelijke Financieel Planners (VOFP).

Geplaatst: februari 2016

Vraag:
Als ik met eigen geld een vakantiewoning als investering aankoop en die woning ga verhuren, hoe gaat de fiscus hiermee om en waar moet ik op letten?

Antwoord:
Wanneer u de gekochte woning gaat verhuren kunt u te maken krijgen met omzetbelasting. Bij het duurzaam exploiteren van deze woning wordt u voor deze belasting aangemerkt als ondernemer. Aanvullende voorwaarde is dat verhuur plaatsvindt aan personen die hier slechts kort verblijven. De woning moet (aantoonbaar) ook minstens 140 dagen zijn verhuurd. Voor een woning op een vakantiepark bent u 6% omzetbelasting verschuldigd over de huuropbrengsten. Buiten een park meestal 21%. U moet van deze belasting n keer per 3 maanden aangifte doen. Wanneer voor u de af te dragen omzetbelasting minder is dan ? 1.884 geldt voor u de zogenaamde "kleine ondernemers regeling". U hoeft dan geen belasting af te dragen aan de fiscus. In uw aangifte inkomstenbelasting moet deze woning worden aangegeven voor de WOZ waarde. Zoals u kunt lezen moet u veel zaken goed regelen bij de verhuur van een vakantiewoning. Om optimaal van de fiscale voordelen te kunnen profiteren is het belangrijk op tijd een financieel planner in te schakelen.

Frans Nieuwhof FFP.Consumentenvraag

Geplaatst: september 2015

Vraag:
Ik heb bij de RABO een bankspaarsaldo. Het contract liep af op mijn 65e verjaardag. Nu krijg ik pas na 65,5jr mijn AOW. Loopt het contract automatisch door tot die tijd of moet/kan ik dat veranderen bij de bank? Ben ik verplicht het bedrag vrij te laten vallen op dat moment en het dan om te zetten in lijfrentes of kan ik dat ook uitstellen? En hoe doe ik dat?
Vr. groet, Liesbeth

Antwoord:
U geeft aan dat u een bankspaarrekening heeft die omgezet moet worden in uit te keren pensioen met een contract wat op uw 65ste jaar afloopt. U moet zelf bepalen wat u met het vrijkomende bedrag wilt gaan doen. Bij het bepalen van de ingangsdatum en de uitkeringsduur moet u rekening houden met de daarvoor geldende regels.

De uitkeringsfase moet uiterlijk ingaan in het jaar waarin u de 70-jarige leeftijd bereikt. U mag dus zelf bepalen of de rekening uit gaat keren op uw 65ste of tegelijk met het bereiken van uw AOW leeftijd (in uw geval 65,5 jaar). Wanneer de uitkeringen starten tussen uw 65-jarige en 70-jarige leeftijd en de uitkeringen op jaarbasis hoger zijn dan 20.953(2014), dan moet de uitkeringsduur minimaal 20 jaar zijn. Is de uitkering lager dan mag u ook kiezen voor een kortere uitkeringsperiode. Die periode moet dan wel minimaal 5 jaar zijn.

Het is verstandig om samen met een financieel planner te bezien wat voor u de fiscaal meest voordelige oplossing is. Vanaf 65,5 jaar gelden er voor u lagere tarieven in de 1ste schijf van de Inkomstenbelasting. Het is fiscaal voordelig om te proberen de uitkeringen binnen die schijf te laten plaatsvinden.Overlijdensrisicoverzekering kan vaak goedkoper

Geplaatst: maart 2014

Volgens onderzoek van verzekeringsvergelijker Independer.nl uit maart van dit jaar, zijn overlijdensrisicoverzekeringen de afgelopen zes jaar gemiddeld maar liefst 60 procent goedkoper geworden. Volgens Independer.nl bedraagt de gemiddelde besparing over de hele looptijd bijna € 10.000.

Oversluiten
Hypotheekverstrekkers koppelen het liefst verzekeringsproducten uit 'eigen' stal aan de hypotheek - als uw hypotheek bijvoorbeeld bij de Rabobank loopt, heeft u waarschijnlijk een levensverzekering bij Interpolis -, maar wettelijk mogen ze u daartoe niet verplichten. U kunt een bestaande overlijdensrisicoverzekering te allen tijde oversluiten. Stem het wel eerst met de hypotheekverstrekker af als de verzekering aan de hypotheek gekoppeld is of moet worden.

Bij de meeste verzekeraars gelden de goedkoopste premies voor nieuwe klanten. Overstappen naar een andere verzekeraar kan dus de moeite waard zijn. Vóór de acceptatie moet meestal een medische vragenlijst worden ingevuld en er is soms een medische keuring nodig. De verzekeraar kan op basis daarvan de premie naar boven bijstellen of weigeren u te verzekeren. Zeg de oude verzekering dus nooit op vóórdat u bent geaccepteerd door de nieuwe verzekeraar (en tegen een voor u acceptabel tarief).

Wel of niet nodig?
De algemene stelregel is: sluit geen verzekeringen af die u niet nodig heeft. Maak een inventarisatie van de (toekomstige) inkomsten van uw nabestaanden en de kosten. Is het nodig dat de hypotheek wordt afgelost? Moet het inkomen aangevuld worden? Zijn er nog veel kosten voor studie en opvang kinderen? Hoe is het pensioen geregeld?

Twee polissen?
Vaak is het de bedoeling dat de hypotheek (gedeeltelijk) wordt afgelost als één van beide partners overlijdt. Niet alle verzekeraars bieden echter overlijdensrisicoverzekeringen die uitkeren bij overlijden van de eerststervende partner. In plaats daarvan worden dan vaak twee losse polissen verkocht: één voor als de ene partner overlijdt en één voor als de andere overlijdt. In dat geval is het veel goedkoper om over te stappen naar een verzekeraar die wèl een polis op twee levens aanbiedt.

Zelf vergelijken
Het vergelijken van polissen kan heel eenvoudig op www.independer.nl en www.consumentenbond.nl.

Wilt u hier meer over weten of advies? Neem dan gerust contact met ons op via (0518) 45 11 27 of info@nfplanning.nl.

Bron: Fiscalert.Lijfrenteverzekering of Banksparen?

Geplaatst: december 2013

Lijfrenteverzekeringen zijn een bekende mogelijkheid om fiscaal vriendelijk extra pensioen op te bouwen. Dit kan ook met een bankspaarrekening. Dat is een geblokkeerde spaarrekening.

Met een lijfrenteverzekering of bankspaarrekening kunt u onbelast sparen voor het pensioen. De inleg is bovendien fiscaal aftrekbaar. Voor de fiscale voorkeursbehandeling gelden wel voorwaarden. De belangrijkste is dat de opbrengst te zijner tijd in periodieke belastbare lijfrente-uitkeringen moet worden omgezet. De spreiding van de uitkeringen in combinatie met de lagere belastingtarieven na pensionering leidt vaak tot een lagere belastingdruk.

Voor welk product, bij welke bank of verzekeraar, u het beste kunt kiezen hangt af van de opbrengst en van de voorwaarden. Uit onderzoek van MoneyView blijkt nu dat banksparen vrijwel altijd de hoogste opbrengst oplevert door de hogere rente die banken bieden en de lagere kosten.

Het nadeel van banksparen is dat de uitkering niet levenslang is. Een verzekeraar kan dit wel aanbieden. Het blijkt overigens dat zo'n levenslange uitkering pas echt rendabel wordt als de mensen heel erg oud worden.

Wilt u hier meer over weten of advies? Neem dan gerust contact met ons op via (0518) 45 11 27 of info@nfplanning.nl.

Bron: Telegraaf en MoneyView.Eigen bijdrage AWBZ

Geplaatst: juli 2013

Door de wetswijziging moeten vermogenden meer eigen bijdrage AWBZ/WMO betalen, dat zorgt bij veel mensen voor veel onrust. Hieronder wat meer duidelijkheid over de eigen bijdrage.

Mensen die in een instellingen verblijven en meer dan € 21.139 (of € 42.278 voor fiscale partners) aan spaargeld, beleggingen of een eigen huis bezitten, moeten sinds 1 januari 2013 een hogere eigen bijdrage betalen voor de zorg. De woning telt alleen mee wanneer deze in box 3 valt. Zolang de woning in box 1 zit, telt de waarde van de woning niet mee.

Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt er gekeken naar het verzamelinkomen. Dat is het inkomen in box 1, 2 en 3 samen. Het verzamelinkomen wordt sinds 1 januari 2013 verhoogd met 8% van het in box 3 belaste vermogen. Dat noemen ze de ''vermogensinkomensbijtelling''. De eigen bijdrage wordt vastgesteld op basis van het verzamelinkomen van twee jaar geleden. De bijdrage voor 2013 wordt dus berekend met de gegevens van 2011.

Het is mogelijk om de eigen bijdrage omlaag te brengen door het vermogen in box 3 te verlagen. Dit kan bijvoorbeeld door een schenking aan de kinderen. Hou er wel rekening mee dat er naar het verzamelinkomen van twee jaar geleden wordt gekeken. Als u dus in 2013 gaat schenken heeft dat pas effect in de eigen bijdrage van 2016. Wanneer het inkomen te hoog is heeft het geen zin om het vermogen in box 3 te verlagen. Bereken dus vooraf de gevolgen voordat u maatregelen neemt.Vijf oplossingen voor Woekerpolissen.

Geplaatst: november 2012

1. POLIS BEËINDIGEN
Dit heet afkopen. De huidige waarde wordt uitgekeerd. Kapitaalverzekering U betaalt belasting over het rendement. Bij de meeste woekerpolissen is echter weinig of geen rendement behaald. Toestemming van de hypotheekverstrekker is nodig als de polis gekoppeld is aan een hypotheek. U zult op een andere manier de hypotheek moeten aflossen. Lijfrenteverzekering U betaalt belasting over de totale waarde (maximaal 52%). Ook bent u 20% revisierente verschuldigd over de premies die in het verleden zijn afgetrokken. Totaal 52% + 20% = 72%!!

2. BANKSPAREN
U zet de polis om in banksparen. Zorg dat dit ‘’fiscaal geruisloos’’ gebeurt. Het geld mag niet op uw bankrekening terechtkomen. Als de polis al een tijd loopt, gaan de voordelen van een eerder belastingregime verloren. Is er een garantiekapitaal op de einddatum? Dan raakt u dat kwijt. Kapitaalverzekering Omzetten is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als ooit een hoge storting is gedaan. Als u naar een andere bank gaat, moet u de hypotheeklening oversluiten. Dit betekent extra kosten, bijvoorbeeld boeterente, notaris- en taxatiekosten. Als het nieuwe kabinet annuïtaire aflossing ook voor bestaande hypotheken verplicht stelt, is banksparen geen goed idee.

3. DEKKING WIJZIGEN
De polis houdt u aan, maar de dekking voor overlijden haalt u eruit, verlaagt u of sluit u ergens anders af. Dit is alleen een oplossing voor een kapitaalverzekering, gekoppeld aan een hypotheek. De hypotheekverstrekker moet akkoord gaan. Ergens anders de dekking afsluiten kan duur zijn als de gezondheid verslechterd is of u al wat ouder bent. De woekerkosten lopen door.

4. NIET MEER BETALEN
U stopt met premies betalen (premievrij maken). Dit is alleen een oplossing voor een lijfrentepolis. Check welke kosten u blijft doorbetalen. Als die hoger liggen dan het verwachte rendement, wordt de waarde van de polis uitgehold.

5. ANDERS BELEGGEN
U zoekt een veiliger alternatief voor beleggingen, bijvoorbeeld een rente- of obligatiefonds. U blijft woekerkosten betalen. Voor advies zou u contact kunnen opnemen met uw tussenpersoon of verzekeraar. Maar veel tussenpersonen staan niet te trappelen om de woekerpolissen met een botte bijl te lijf te gaan. Ontvangen provisies zullen zij namelijk bij het beëindigen van een verzekering moeten terugbetalen. Laat u adviseren door een gecertificeerd onafhankelijk adviseur (met het keurmerk FFP) die geen producten verkoopt en de regel heeft ‘’no cure no pay’’. Zo iemand is Frans Nieuwhof, hij kan u helpen bij het eventueel afkopen of premievrij maken van uw woekerpolis. Hierin staan uw wensen en belangen altijd voorop!!

Wilt u hier meer over weten of advies? Neem dan gerust contact met ons op via (0518) 45 11 27 of info@nfplanning.nl

Bron: Geldgids november 2012.
Tekst: Barbara van der Est en Rien Meijer.


Verhoging AOW-leeftijd

Geplaatst: augustus 2012

Het wetsvoorstel, waarin de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd wordt geregeld, is aangenomen door het parlement. In afwijking van het eerdere, wordt al in 2013 de AOW-leeftijd met stapjes verhoogd. Vanaf 2024 is de AOW-leeftijd dan 67 jaar. Vanaf dat moment wordt de AOW-leeftijd aan de levensverwachting gekoppeld. Dit houdt in dat de AOW-leeftijd alleen mag worden verhoogd wanneer de stijging van de levensverwachting via de formule minimaal een verhoging van drie maanden rechtvaardigt. Tegelijkertijd is in de wet vastgelegd dat de verhoging in dat jaar maximaal drie maanden zal bedragen.

In 2014 wordt de pensioenrichtleeftijd voor werknemerspensioenen verhoogd naar 67 jaar. Vervolgens wordt deze pensioenrichtleeftijd, net als de AOW-leeftijd, gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Een verdere verhoging van de pensioenrichtleeftijd zal steeds in stappen van een jaar gebeuren. De verhoging van de pensioenrichtleeftijd in 2014 geldt alleen voor de opbouw van nieuwe pensioenrechten en dus niet voor bestaande rechten. In aanvulling op de verhoging van de pensioenrichtleeftijd gaan de fiscaal maximale opbouwpercentages voor aanvullend pensioen omlaag (minder pensioen opgebouwd). Er zijn dus meer dienstjaren nodig om een pensioen van 70% van het laatstverdiende loon te bereiken.
Vervroeging van de ingang van pensioen blijft mogelijk, als het pensioen dan actuarieel wordt herrekend. Ook uitstel van pensioen blijft mogelijk.

In lijn met de aanpassingen voor werknemerspensioen wordt de opbouwruimte voor individuele aanvullende voorzieningen zoals lijfrenten ook aangepast. In 2014 wordt deze ruimte verlaagd van 17% naar 15,5% en vervolgens steeds met 0,6% voor ieder jaar dat de pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd (dus minder lijfrentepremie aftrekbaar). Ook de maximum dotatie voor de oudedagsreserve voor ondernemers gaat in 2014 omlaag en wel van 12% naar 10,9% van de winst. Voor iedere verhoging van de pensioenrichtleeftijd met een jaar wordt de maximum dotatie met 0,4% verlaagd.

De overige sociale verzekeringen en sociale voorzieningen zullen doorlopen tot de nieuwe AOW-leeftijd. De aanpassingen van de sociale zekerheids- en andere wetten die samenhangen met de verhoging van de pensioenleeftijd worden in een afzonderlijk wetsvoorstel opgenomen.

Wilt u hier meer over weten of advies hoe uw pensioen eruit komt te zien? Neem dan gerust contact met ons op via (0518) 45 11 27 of info@nfplanning.nl

Bron: Aceralert, nummer 16, september 2012.
Vrijvallende lijfrentepolis? Ga Banksparen!

Geplaatst: Mei 2012

Tot 2008 was de lijfrentemarkt in handen van de verzekeraars. Inmiddels hebben de banken (mede dankzij de crisis ) een aardig deel van die markt overgenomen. Alle reden om te overwegen uw lijfrentekapitaal bij een bank onder te brengen.

Fiscaal vriendelijk sparen voor het pensioen was tot een paar jaar geleden het exclusieve terrein van de verzekeraars. Wie geld opzij wilde zetten en dat wilde aftrekken van de inkomstenbelasting, was aangewezen op een koopsom- of lijfrentepolis (eenmalige storting respectievelijk periodieke premiebetaling). De bruto bedragen plus het rendement werden vervolgens, in lijn met de fiscale regelgeving, op een later tijdstip gebruikt voor het kopen van een lijfrente bij dezelfde (of een andere) verzekeraar.

Toen het fenomeen ‘Banksparen’ in 2008 werd ingevoerd, was de achterliggende gedachte dat er op dit gebied concurrentie tussen banken en verzekeraars moest komen. Dit zou dan weer leiden tot betere condities voor de consument in de vorm van lagere kosten en hogere rendementen. De verzekeraars zagen deze concurrentie een paar jaar geleden nog met vertrouwen tegemoet, maar inmiddels moeten ze knarsetandend constateren dat lijfrentegelden steeds vaker naar de banken vloeien, zowel in de uitkeringsfase als in de opbouwfase. De weinig transparante kostenstructuur van de verzekeraars en de woekerpolisaffaire zullen daarbij zeker een rol spelen, maar de rol van de kredietcrisis en de daaruit voortgevloeide strengere regels voor banken moeten we niet onderschatten: Banksparen biedt de consument momenteel simpelweg een relatief hoge rente bij relatief lage kosten.

De kredietcrisis heeft dus niet alleen negatieve kanten. Zeker als binnenkort uw lijfrentekapitaal vrijvalt, bent u spekkoper. Omdat u uw lijfrentekapitaal tegenwoordig ook bij de bank kunt onderbrengen en de banken door de crisis ons spaargeld hard nodig hebben, bieden ze momenteel veel betere tarieven voor uw lijfrentegeld dan verzekeraars. Zeker als u het wat langer vast zet. Hou wel de fiscale regels goed in de gaten.

Wilt u hier meer over weten of advies over uw lijfrentepolis(sen)? Neem dan gerust contact met ons op via (0518) 45 11 27 of info@nfplanning.nl Bron: Fiscalert April 2012. Tekst: Kapé Breukelaar, partner bij Capital Consult & Coaching, vermogensplanners te Amsterdam ZO (www.capitalconsult.nl).Voorkom renteverlies: vraag nu een voorlopige teruggaaf IB 2012 aan.

Geplaatst: januari 2012

Vraagt u geen voorlopige aanslag aan omdat u de teruggaaf liever na afloop van het belastingjaar ontvangt met een stevige heffingsrente? De regels worden gewijzigd, dus zorg dat u er niet bij inschiet.

Als u geld van de Belastingdienst tegoed heeft, krijgt u rente (nu heet dat 'heffingsrente', straks gaat dat 'belastingrente' heten). Omgekeerd moet u heffingsrente betalen als u te weinig betaald heeft. En als u het geld te laat afdraagt betaalt u 'invorderingsrente'. Om nu te voorkomen dat fiscus en belastingbetaler elkaar lang geld verschuldigd zijn, kennen we het systeem van voorlopige aanslagen. Hierdoor kan ook tussentijds over en weer worden afgerekend. Dat het niet om klein bier gaat, blijkt wel als we naar de cijfers kijken: over 2010 hadden alleen al in de inkomstenbelasting tien miljoen mensen ermee te maken en ging het om bedragen van opgeteld vele honderden miljoenen euro's.

Sparen bij de fiscus
Nu is het nog zo dat belastingbetalers die weten dat ze geld van de Belastingdienst krijgen, ervoor kunnen kiezen om de uitbetaling van dat geld zo lang mogelijk uit te stellen. 'Sparen bij de fiscus' heet dat ook wel. Dat levert in veel gevallen een hogere rente op dan sparen bij een spaarbank, dus waarom niet? In het Belastingplan 2012 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2012 die nu bij de Tweede Kamer liggen, zijn voorstellen opgenomen die rentebetalingen van en aan de fiscus over belastingvorderingen in de inkomsten- en vennootschapsbelasting drastisch zullen beperken. Als het allemaal doorgaat zoals voorgesteld, zult u in de meeste gevallen vanaf 2013 helemaal geen rente meer ontvangen, ook niet als u aftrekposten heeft - lees: geld tegoed - waar u geen voorlopige aanslag voor heeft aangevraagd.

Voorlopige aanslag
Een en ander houdt natuurlijk wel in dat het 'sparen bij de fiscus' met ingang van 2012 voorbij is. Vanaf nu moet u ervoor zorgen dat uw geld zo kort mogelijk bij de Belastingdienst logeert. Als u aftrekposten heeft waar (nog) geen rekening mee wordt gehouden, verzoekt u de Belastingdienst om u een voorlopige aanslag op te leggen. Dat kan zijn als u hypotheekrente gaat betalen (de meest voorkomende reden voor belastingteruggave) maar ook als u specifieke zorgkosten heeft, bij giften, enzovoorts. Ook heffingskortingen die niet verwerkt worden in de salarisadministratie - zoals de alleenstaande-ouderkorting, of de algemene heffingskorting als u niet, maar uw partner wel werkt - kunt u gedurende het lopende belastingjaar in maandelijkse porties laten uitbetalen.

Geld betalen
Het is uiteraard ook mogelijk te verzoeken om een voorlopige aanslag als u de fiscus geld verschuldigd bent. Nu scheelt dat nog geld, want u bespaart heffingsrente over de aanslag. Als de voorstellen die nu bij de Tweede Kamer liggen worden goedgekeurd, is dat overigens minder urgent: net zoals u straks geen rente meer krijgt, wordt ook het betalen van rente over een aanslag een stuk uitzonderlijker dan nu het geval is. Als het goed is, houdt de Belastingdienst dat overigens scherp in de gaten. Zodra ze in uw aangifte zien dat u meer dan een euro of honderd moet bijbetalen, zult u het jaar erna automatisch een voorlopige aanslag krijgen.

Nieuwe regels
Als de regering haar zin krijgt, verandert met ingang van 2013 de hoogte van het rentepercentage dat de Belastingdienst in rekening brengt en betaalt in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Ook zal de periode waarover rente berekend wordt een stuk kleiner zijn. Het klinkt misschien nog ver weg, maar de wijzigingen hebben gevolgen voor de belasting die u over 2012 verschuldigd bent.

CONCLUSIE
Het zogenaamde 'sparen bij de fiscus' is verleden tijd. Als u geld terugkrijgt bent u vanaf komend jaar beter af met een voorlopige aanslag. U krijgt alleen nog rente vergoed in uitzonderlijke situaties, die door u niet te beïnvloeden zijn. Ook het aanvragen van uitstel voor het indienen van de aangifte heeft geen zin meer: zolang u binnen drie maanden na het indienen van uw aangifte bericht krijgt, heeft u geen recht op enige rentevergoeding. Wilt u toch rente, zet dan het geld dat u maandelijks van de Belastingdienst terugkrijgt op een spaarrekening.
Let op: Dit gaat al spelen voor de inkomstenbelasting 2012. Vraag daarom nu al een voorlopige teruggaaf aan.

Bron: Fiscalert december 2011, www.mfas.nl
Ondernemen wordt makkelijker en goedkoper!

Geplaatst: november 2011

Het kabinet wil ondernemen makkelijker en goedkoper maken. Om dit te bereiken zijn door diverse ministers toezeggingen gedaan en liggen op dit moment wetsvoorstellen klaar om het ondernemers een stuk plezieriger te maken. Hieronder een samenvatting van de laatste ontwikkelingen.

Intrekking nieuwe Wet personenvennootschappen
Waar in de praktijk lang is gewacht op de aangekondigde invoering van de nieuwe Wet personenvennootschappen, heeft de Minister van Veiligheid en Justitie (V&J) onlangs besloten dat het wetsvoorstel wordt ingetrokken. De reden voor het intrekken is dat de regeling te knellend werd geacht voor bestaande maatschappen en vennootschappen onder firma en dat het wetsvoorstel tot onnodige kosten zou leiden.

De belangrijkste wijziging in de Wet personenvennootschappen was de mogelijkheid om voor een openbare vennootschap rechtspersoonlijkheid te verkrijgen. Voordeel hiervan was dat bijvoorbeeld een VOF zelf eigenaar zou kunnen worden van goederen. Nu het wetsvoorstel geen doorgang vindt, blijft de verkrijging van bijvoorbeeld onroerende zaken enkel behouden voor de thans bestaande rechtspersonen (zoals de B.V. en de N.V.).

Wet vereenvoudiging en flexibisering B.V.-recht gaat wel door!
Waar het wetsvoorstel voor de personenvennootschappen is ingetrokken, gaat de flexibilisering van het B.V.-recht wél door. Hierdoor wordt het eenvoudiger om een B.V. op te richten. Dit wetsvoorstel is reeds aangenomen door de Tweede Kamer en is in behandeling bij de Eerste Kamer. In het kort de belangrijkste wijzigingen van dit wetsvoorstel:
 • Afschaffing minimumkapitaal van 18.000;
 • Vervallen van de blokkeringsregeling;
 • Verruiming besluitvorming buiten de algemene vergadering;
 • Afschaffing van de accountantsverklaring bij inbreng in natura;
 • Stemrechtloze of winstrechtloze aandelen worden mogelijk.
 • Geen notariële akte meer nodig bij oprichting van een B.V.
  De ministeries V&J en EL&I bereiden een wetswijziging voor om de verplichte notariële akte af te schaffen. Het streven is om dit voorstel komend jaar naar de Tweede Kamer te sturen. De afschaffing van de verplichting van de notariële akte geldt overigens niet voor ondernemers die een B.V. met afwijkende statuten willen oprichten.

  Afschaffing bijdrage KvK
  Een ondernemer is verplicht zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en moet hiervoor jaarlijks een bijdrage betalen. De Minister van EL&I heeft toegezegd dat in 2012 de bijdrage met tien procent wordt verlaagd en 2013 in zijn geheel komt te vervallen.

  Conclusie: oprichten van een BV wordt 90 procent goedkoper!
  Door flexibilisering van het B.V.-recht en het schrappen van de notariële akte worden de mogelijkheden groter en dalen de administratieve kosten van het oprichten van een B.V. naar verwachting met 90 procent. Ondernemen wordt hiermee in ieder geval een stuk goedkoper.

  Bron: nieuwsbrief Dukers & Baelemans 13 september 2011  Spaarrentes massaal omhoog!

  Geplaatst: september 2011

  Banken verhogen sinds begin september hun spaarrente. Dat heeft spaarrente.nl geconstateerd op dinsdag 13 september jl. Dat banken zo massaal en fors hun spaarrente verhogen, kom volgens de website door de strengere kapitaaleisen die er aan de banken worden gesteld.

  Afgelopen week verhoogden Delta Lloyd en Ohra hun rentes op vrij opneembare internetspaarrekeningen van 2,3% naar 2,9%. Na WestlandUtrecht Bank en Centraal Beheer Achmea verhoogde MoneYou de rente op haar spaarrekening ook naar 2,8 procent. "Banken hebben het geld van de spaarder hard nodig", zegt Amanda Bulthuis van Spaarrente.nl.

  Vanaf 2013 worden de regels van het Basel III akkoord ingevoerd. Dit internationale bankenakkoord stelt onder meer dat banken grote financiële buffers moeten aanhouden. Om deze buffers aan te leggen moeten ze spaargeld aantrekken. De banken hebben het geld van de spaarder dus hard nodig. In ruil daarvoor zijn ze bereid hogere spaarrentes te bieden.

  Bulthuis verwacht dat de spaarrentes dit jaar nog verder zullen stijgen. "We zien dat steeds meer banken hun rentes verhogen. Hierdoor neemt de concurrentie in de strijd om het geld van de spaarder toe". Dit zal banken er volgens haar dan ook toe drijven hun rentes nog verder te verhogen. "Ook de banken die nog geen verhogingen hebben doorgevoerd, zullen dan steeds moeilijker achter kunnen blijven".

  Bron: www.spaarrente.nl
  Tips en Trucs, De Erfenis.

  Geplaatst: juli 2011

  Estate Planning is niet alleen bedoeld voor de 'rijken'. Heeft u meer dan een hond en een krediet? Dan is het opstellen van een testament erg belangrijk. Hieronder een aantal tips en trucs bij het opstellen en/of wijzigen van een testament.

 • Pas erfdelen aan
 • Voorkom dat er twee keer bedragen worden geërfd, zo bespaart u erfbelasting.
 • Maak flexibele rentebepalingen
 • Op die manier kunt u spelen met de waarde van het vruchtgebruik voor de langstlevende en de rente op de overbedelingsschuld voor het kind.
 • Zorg voor een opvullegaat..
 • Hiermee kan de langstlevende de vrijstelling maximaal benutten.
 • Of een afvullegaat
 • Hiermee kunnen de langstlevende en de kinderen de vrijstellingen en de eerste schijf voor de erfbelasting optimaal benutten.
 • Denk aan een uitsluitingsclausule bij echtscheiding
 • Het voorkomt dat vermogen bij echtscheiding bij de schoonfamilie terechtkomt.
 • Overweeg een tweetrapsmaking
 • Om de opvolgend begunstigden van de erfgenamen op voorhand te kunnen bepalen of ervoor te zorgen dat bij overlijden van het kind zonder partner en/of afstammelingen vermogen tegen het gunstiger ouder-kind-tarief naar broer/zussen vererft.
 • Tot slot
 • Regel ook per testament de voogdij (voor de kinderen) en de executeur.

  Wilt u meer weten over deze Tips en Trucs of dat wij uw testament(en) beoordelen? Neem dan gerust contact met ons op via (0518) 45 11 27 of info@nfplanning.nl

  Bron: FiscAlert maart 2011.

  Alles over de Familiebank

  Geplaatst: mei 2011

  Gaat uw kind een huis kopen? En heeft u spaargeld tegen een lage rente op een rekening staan die u voorlopig niet nodig heeft? Dan is er flink wat voordeel te behalen door voor bank te spelen.

  Een zogenaamde 'familiebanklening' met een hoge rente geeft al snel meer fiscaal voordeel dan schenken met gebruikmaking van de eenmalige verhoogde vrijstelling (€ 50.300, 2011). Een ander voordeel van de onderhandse familiebanklening is dat de hypotheektarieven bij de gewone bank vaak omlaag kunnen zodra er geen sprake meer is van een tophypotheek.

  Wilt u meer weten over de familiebanklening? Neem dan gerust contact met ons op via (0518) 45 11 27 of info@nfplanning.nl.

  Bron: FiscAlert april 2011
  Vraag kennismakingsgesprek aan  Bekijk hier mijn LinkedIn profiel


  Bekijk hier mijn Twitter profiel


  Download hier gratis het Jubileumboek van de VOFP.